Nov 272013
 

My soul is a humble captive
it was captured by your soul! – captured,
my soul is into two quiet eyes
My soul asks you and conjures:
it begs; – I look at you; – a century has already passed…
Your soul, an enchantress, is silent.
My soul is struggling in hunger and thirst,
but your soul is not responding
your soul – a kid and deity…

“Enchantress”, Yavorov

Share Button
Mar 152012
 

За сбирката

Книга

Книга “Класически шаблони за дизайн”

След първата организационна сбирка (която се състоя на 19.12.20011) и края на първата итерация от проекта за написването на книга за класически шаблони за (софтуерен) дизайн, екипът на книгата реши да се събере отново и втората сбирка ще се състои на 17.03.2012 (събота) от 10 ч, в учебен център “SoftAcad”, намиращ се на следния адрес:

ул. Проф. Кирил Попов 27, кв. Студентски град, гр. София [карта]

За хората, които не са в България и не могат да присъстват физически, ще могат да “присъстват” чрез WebEx конферентен разговор. За целта просто трябва да ни уведомят.

Някои от по-важните теми на сбирката ще са следните:

  1. Състояние на проекта
  2. Ретроспекция на работата до момента (какво мина добре, какво не чак толкова, какво е добре да започнем да правим и т.н.)
  3. Обсъждане на критериите за изключване на несериозни/немотивириани автори от екипа
  4. Организация и продължителност на бъдещите итерации
  5. Избиране на автори и редактори на оставащите теми от книгата

За проекта

Целта на проекта е да се създаде оригинална българска книга с отворен код, по подобие на книгите “Въведение в програмирането с Java” и “Въведение в програмирането със С#”, която предоставя изчерпателна и актуална информация за шаблоните за софтуерен дизайн (design patterns), служейки еднакво добре, както за въведение в материята, така и като справочник. Като евентуално начало на поредица от книги за шаблони за софтуерен дизайн, тази книга ще обхваща най-често използваните (“класически”) шаблони за софтуерен дизайн (GoF patterns). Ако всичко приключи добре, инициативата може да продължи с други поредица от проекти за написване на книги за архитектурни шаблони, интеграционни шаблони, шаблони за конкурентно програмиране и т.н. Друга цел на проекта е да предостави безплатен достъп до електронната версия на книгата. Цената на хартиеното копие ще бъде в размера на разходите за отпечатване и дистрибуция, като сумата събрана от продажбата ще се преизползва за следващи тиражи

Организационният екип на този проект се ръководи от Цветан Василев, Николай Томитов и мен.

Относно присъединяването на НОВИ автори и редактори

Тъй като се опитваме да ръководим проекта, следвайки модифициран вариант на Scrum методологията, това ни дава възможност да сме гъвкави, относно присъединяването на нови автори и редактори към екипа. В този ред на мисли, ако някой има желание да се включи в проекта, ще бъде добре дошъл(а), стига да е сериозен/сериозна и да има желание да отдели част от свободното си време за създаването на тази книга 🙂 За целта, моля присъединете се към дискусионната група на книгата и чрез нея се свържете с нас. Връзката с организационния екип на проекта можете да осъществите също, като ни пишете на design.patterns.book.team [кльомба] gmail.com. Естествено, ако имате желание да се включите,  можете да дойдете директно на сбирката и да обсъдим включването Ви 🙂

Съдържание на книгата за шаблони за дизайн

Книга за софтуерни шаблони за дизайн се състои от няколко части. Първата част представлява кратко въведение в основните принципи на софтуерен дизайн. Втората излага трите групи “класически” шаблони, а именно за създаване на обекти, структурни и поведенчески. Третата част е своеобразен преход към евентуална книга за архитектурни шаблони и представя многослойната архитектура и шаблона MVC. Четвъртата част евентуално ще съдържа материал, който е важен за изложението но не се вписва в контекста на нито една от предходните три части. Книгата ще следва до някъде класическите концепции от GoF, но няма да е превод на тяхната книга, а ще дава съвременно виждане за шаблоните с имплементация на Java и примери от практическия опит на авторите. Следва планираното съдържание на книгата по глави:

Предговор

Част 1. Софтуерен дизайн – общи положения

Глава 1. Основни етапи при разработката на софтуер Глава 2. Принципи и техники на ООП Глава 3.1. Принципи на обектно-ориентиран дизайн Глава 3.2. Принципи SOLID Глава 4. Кратко въведение в UML

Част 2. Класически шаблони за дизайн

Глава 5. Шаблони за дизайн – въведение

Шаблони за създаване на обекти (Creational Patterns)

Глава 6. Абстрактна фабрика (Abstract Factory) Глава 7. Строител (Builder) Глава 8. Метод фабрика (Factory Method) Глава 9. Прототип (Prototype) Глава 10. Сингълтон (Singleton)

Структурни шаблони (Structural Patterns)

Глава 11. Адаптер (Adapter) Глава 12. Мост (Bridge) Глава 13. Композиция (Composite) Глава 14. Декоратор / обвивка (Decorator / Wrapper) Глава 15. Фасада (Façade) Глава 16. Миниобект (Flyweight) Глава 17. Прокси (Proxy)

Поведенчески шаблони (Behavioral Patterns)

Глава 18. Верига от отговорности (Chain of Responsibility) Глава 19. Команда (Command) Глава 20. Интерпретатор (Interpreter) Глава 21. Итератор (Iterator) Глава 22. Посредник (Mediator) Глава 23. Спомен/Мементо (Memento) Глава 24. Наблюдател (Observer) Глава 25. Състояние (State) Глава 26. Стратегия (Strategy) Глава 27. Шаблонен метод (Template Method) Глава 28. Посетител (Visitor)

Част 3. Допълнителни шаблони за дизайн

Глава 29. Многослойна архитектура (Multilayer Architecture) Глава 30. Модел-презентация-контролер (MVC)

Част 4. Приложения*

* в процес на изясняване

Сайт на проекта – безплатна книга за шаблони за софтуерен дизайн

Официалният сайт на книгата за шаблони за софтуерен дизайн за момента е в Google Code: http://code.google.com/p/design-patterns-book. Дискусионна група на проекта е: http://groups.google.com/group/design-patterns-book. Всички активи по проекта са публично достъпни от неговото SVN хранилище: http://design-patterns-book.googlecode.com/svn/trunk/. Следващата итерация (за редакция на написаното до момента) ще започне най-вероятно идната седмица, а тази, за писане на глави, най-вероятно – след две седмици, така че не е късно да се включите. 🙂 Забележка: Фонът на картинката е от творба на Ешер, взета от този сайт: http://www.wikipaintings.org/en/m-c-escher/symmetry-watercolor-55-fish

Share Button
Aug 092011
 
Nakov & Co. - Introduction in Programming with С#

Nakov & Co. - Introduction in Programming with С#

Yesterday evening I understood that officially appeared the second book “Introduction in the Programming with C#” (in Bulgarian), in which writing I took part of.

Here there is some info about it:

This is a detailed textbook in introduction to programming, data structures and algorithmic thinking. The information in it is based entirely on the material from the anterior “Introduction to Programming with Java”.  The material from the previous book was rewritten and extended, wherever it was necessary. The platform .NET and the programming language C# are used in the book, for illustration of the concepts and the accompanying examples. Here it is a concise excerpt from the official book site:

In the book are considered a series of lessons in programming – starting with programming basics, development environment, variables, operators, arrays, loops and introducing more complex concepts as recursion, fundamental data structures and classical algorithms, lists, trees and tree-like structures, graphs, hash-tables, algorithms complexity evaluation, Object-Oriented Programming (OOP), LINQ queries and construction of quality programming code.

Following the tradition from “Introduction to programming with Java”, at the end of each chapter there is large number of examples and exercises. Moreover, there are additional materials to the book (again in Bulgarian) as follows:

I want to note that this is an open source book, as the e-version is free of charge and can be downloaded from the official book site http://www.introprogramming.info/ or from the working one – http://code.google.com/p/introcsharpbook. Also, the book could be read on-line on the following address – http://www.introprogramming.info/intro-csharp-book/read-online/. According to the organizers, the paper copy of the book is expected to be published at the end of September 2011.

Although “Introduction with programming with Java” is my favourite  book (because it was my first one and because it was Java-related), I think “Introduction in Programming with C#” in much better book, because the content was extended. Nevertheless, I find the Svetlin’s opinion to extreme, saying that “Introduction in Programming with Java” “in general is not recommendable” for beginning programmers. Of course, he has got his own motivations to recommend the new book, but I think that the older book is with extraordinary quality and is a wonderful textbook in introduction to the programming.

I hope that with the projects, similar to this one, which unite people with close ideas, interests and desire to contribute to the society without expecting something in return, won’t be separate events but will turn into a tendency. Who knows, maybe more people will stop complaining for the state of the country, will wake up their creativity and will understand that the only hope to get on our feet again and to move ahead to a more bright future is hidden in ourselves.

Share Button
 Posted by at 00:39 am  Tagged with:
May 192009
 

Въведение в програмирането с Java

Когато в началото на 2005 спрях да водя упражненията във факултета, си мечтаех да напиша две ръководства – едното за въведение с програмирането с Java и едно за работа със структури от данни.

Започнах да ги пиша паралелно, но всичко вървеше много бавно. След престоя в Шефилд, може да се каже, че замразих дълбоко работата по тази идея, поради тривиалното “липса на време”.

Миналата година, в един късен юлски следобед Светлин прати писмо до всички желаещи да се включат в писането на книга за въведение в програмирането с Java. Прочитайки още първите редове на писмото знаех, че ще участвам. 🙂

Естествено, не съм я писал само аз. Включих се само с две глави, но съм доволен. От избора на главите и от работата си 🙂  Дадох всичко от себе си и мисля, че се получи много добре 🙂

От няколко месеца, окончателния вариант на книгата е свободен за сваляне в интернет, а от няколко дена и книгата е вече факт и на хартия 🙂

Да се надяваме, че ще е полезна на хората, които се интересуват от програмиране с Java 🙂

И така 🙂 Макар и с частично лично участие в инициативата, мечтата ми се сбъдна! Коя е следващата подред 🙂

Share Button
Feb 272009
 
Pizho and Penda

Pizho and Penda

Share Button

Ефирно

 Uncategorized  Comments Off on Ефирно
Feb 012008
 

Julie Delpy,… Ethan Hawke… two films… two magic fairy tales… there is no time… I am carrying on the silence of the memories and the smile of the present, cuddled the most sunny girl on the world in my thoughts, dipped in the feeling about two beautiful warm eyes – the most wonderful on the world, which shine, when my little princess is smiling… I am smiling too… its enchanting…

Share Button
Nov 102007
 
Snezhko

Snezhko

Мммм, жалко, че не успях да намеря изпълнение на люобимата песничка:

 

Шаро и първия сняг

***********************

Автор: Цветан Ангелов

***********************

Тихо се сипе първият сняг,
галено щипе бузките пак.
Где е на двора старият пън?
Снежко затрупа всичко навън.
*
Плевникът вдига снежен калпак.
Сняг е затрупал къщния праг.
Шаро тревожно тръска глава:
“Как е възможно? Що е това?”
*
Шаро е още малко кутре.
Може ли Шаро да разбере?
Колко си глупав, Шаро, сега!
Колко страхливо гледаш снега!

**

Е, нищо :)) Поздрав на всички :))))

Share Button
Nov 082007
 

Gemita called my attention to this performance by Pavarotti – Caruso… I have no idea how many times I’ve heard it yet… what a voice… what a talent… It makes me proud that I am man…

The feeling is the same like just after the reading of the “Barrier” by Vezhinov… it’s like you are flying…

I remembered a quote, which may be fits perfectly to that moment…

I have no idea to this day what those two Italian ladies were singing about. Truth is, I don’t want to know. Some things are best left unsaid. I’d like to think they were singing abo ut something so beautiful, it can’t be expressed in words, and makes your heart ache because of it. I tell you, those voices soared higher and farther than anybody in a gray place dares to dream. It was like some beautiful bird flapped into our drab little cage and made those walls dissolve away, and for the briefest of moments, every last man in Shawshank felt free.

“Shawshank Redemption” Film

Actually two:

Mr Mozart give me company… He was in here (pointing his head), and here (pointing his heart). That’s the beauty of music, they can’t get that from here. Haven’t you ever felt that way about music? … Here’s where it makes the most sense. You need it so you don’t forget… That there are places in this world that aren’t made out of stone. That there’s something inside… that they can’t get to, that they can’t touch. That’s yours.

“Shawshank Redemption” Film

Sometimes, when I see something beautiful, to say, some elegant theorem’s proof, or masterpiece of The Master*,which is going to become alive at this very moment in front of my eyes, or even the wheel of some jalopy, which tries to run over me on the street without success… that’s it – something, something created by the man, but which is so wonderful and great in its essence… just I feel in the same way now… proud that I am man… and despite that most of us are living their lives without aim and meaning (even though all of us are being unique and amazing in our hearts), thereabouts, amongst the crowd, there are geniuses, who haven’t turn their backs to the gods inside of them and they create… every one of them, in the way they can do it, in what they are good at… but they don’t stop, and the mankind is going ahead!

We must to speak more often with the gods inside of us! 🙂

Have a nice listening 🙂

* Vladimir Dimitrov, called the “The Master” – one of the greatest Bulgarian artists ever [back to text]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=I8A61eY1Efg&rel=1]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=GAJ2skOJvdY&rel=1]

Share Button
Oct 082007
 
Colours

Colours

Share Button
Jul 302007
 

Hi there 🙂

Welcome to my nook!

It is still not in good order, but this is going to happen too bit by bit!

Long time I was wondering whether to start blog or not and even that there were some pushes, like Alex‘s one, I wasn’t feeling ready to start something like that. You know how sometimes you want to do something but you feel that you are not “mature” enough about it…

Well, these days I found out with pleasure, that the obstacle which I’ve just mentioned has disappeared, and I did the first step.

About the blog… I have no intention to make it place where I put my daily reports what I have done during the day, even that probably there are going to be such posts. I prefer more, the blog to be like casket, in which to collect ideas, interesting thoughts, dreams, memoirs, experience… i.e. things, that have sense to me and they are worth to be wrapped in words, just as prevention that they won’t be forgotten in the future.(even for some of them it is compulsory to be written down)

Soon I am going to define the rules for the visitors who wants to write comments in this blog, similarly to Well, that is all from me for now )

Take care!

Share Button